Brandmeldsysteem

Een brandmeldinstallatie is bedoeld om een begin van brand in een zodanig vroeg stadium te signaleren dat het bestrijden hiervan tijdig kan plaatsvinden en maatregelen kunnen worden genomen om mens, dier en inventaris veilig te stellen. Zo kunnen ongevallen en schade als gevolg van brand worden voorkomen respectievelijk beperkt. Veel hangt af van de tijd die er is om ingeval van brand actie te ondernemen. Daarom moet de brandmeldinstallatie betrouwbaar zijn. Verder moet de brandmeldinstallatie tijdig de juiste informatie (doormeldingen) versturen aan de juiste personen en instanties en eventueel sturingen verrichten naar andere brandbeveiligingsinstallaties.

Leveren, installeren, beheren en onderhouden van een brandmeldinstallatie conform de norm is werk voor specialisten zoals een projecteringsdeskundige, installatiedeskundige en een onderhoudsdeskundige. Deze specialisten moeten het product dat zij leveren, onderhouden en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet doen door en door kennen. De specialisten zorgen er voor dat de brandmeldinstallatie volgens de regelgeving wordt geprojecteerd, ge├»nstalleerd en onderhouden. Hierdoor kan het brandmeldsysteem de functie van “brandbeveiliging” blijven vervullen.

SecuVisie werkt alleen met erkende branddetectie- en brandmeldonderhoudsbedrijven.

branddetectie_producten